+370 650 74140
  info@abcl.lt

Asociacijos nariai

 

alt     alt alt  alt

altaltalt

alt   alt
Asociacijos nariai:

 

Aleksandras Abišala A.Abišala ir partneriai           Gintaras Gavėnas  Kęstutis Jasiūnas
Solveiga Grudienė

S.Grudienės psichologinė konsultacinė

firma "Primmum esse"

Justas Gavėnas Rasa Mažrimienė
Raimondas Sklėnys UAB "RVS finansinės konsultacijos Evaldas Darškus Vidmantas Skodžius
Borisas Seminogovas UAB "Technologijų valdymo centras" Evaldas Žibaitis Valdas Underis
Gintas Umbrasas UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" Diana Lodienė  
Paulius Avižinis UAB "OVC Consulting"     
 Nerius Jasinavičius UAB "TOC sprendimai"     
 Jolanta Nėjutė UAB" Vadybos prendimų centras"     
 Jonas Stravinskas  UAB "Jostra"    
 Andrius Bartkevičius   UAB "Solidėja"          
Ilja Malkin UAB "Advanced advice"    

 

 

Reikalavimai Asociacijos nariui ir stojimo į Asociaciją tvarka

  

I. Asociacijos nariu gali būti:
1.       juridinis asmuo: registruotas, veikiantis Lietuvoje, kurio viena iš veiklos rūšių, sudaranti bent 30 proc. pajamų, yra vadybos (verslo) konsultavimas (kaip tai apibrėžta Asociacijos Etikos kodekse), turintis bent vieną darbuotoją, turintį tinkamą kvalifikaciją teikti vadybos konsultacijas ir bent 2/3 personalo, turinčio aukštąjį išsilavinimą.
2.       Fizinis asmuo: turintis aukštąjį išsilavinimą, tinkamą kvalifikaciją ir teikiantis vadybos konsultacines paslaugas.
II. Asmuo laikomas turinčiu tinkamą kvalifikaciją teikti vadybos konsultacijas, jeigu:
1.       yra a) išklausęs Asociacijos patvirtintą Bazinį vadybos konsultavimo kursą arba b) išklausęs dviejų dienų kursą apie profesijos pagrindus ir Etikos kodeksą bei pateikia įrodymų, kad jo kvalifikacija atitinka Asociacijos patvirtintą Esminių kvalifikacijų sąvadą ir
2.       yra a) dirbęs vadybos konsultacinėje firmoje arba savarankiškai teikęs vadybos ar panašias konsultacijas ne mažiau kaip vienerius metus arba b) turi ne mažiau kaip penkerių metų vadovavimo organizacijai patirtį
III. Narys turi laikytis Etikos kodekso, vadovautis Asociacijos įstatais ir teikti aukštos kokybės paslaugas klientams.
III. Narys turi mokėti nario mokestį ir dalyvauti Asociacijos veikloje.
IV. Norintis tapti nariu kandidatas privalo raštiškai kreiptis į Asociaciją ir pateikti įrodymus, kad jis atitinka arba atitiks šiems Reikalavimams.
V.   Dėl kandidato narystės nusprendžia Asociacijos Valdyba. Visiems Reikalavimams atitinkantis kandidatas priimamas Asociacijos nariu. Jei kandidatas neatitinka kai kuriems I ir II punktų reikalavimams, jis gali būti priimtas asocijuotu nariu laikui iki vienerių metų. Asocijuotas narys turi visas nario teises, išskyrus teisę balsuoti Visuotiniame susirinkime ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus bei Etikos komisiją.

 Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos ĮSTATUS galite rasti čiaLietuvos verslo konsultantų asociacijos ĮSTATUS

Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos ETIKOS KODEKSĄ galite rasti čia Lietuvos verslo konsultantų asociacijos ĮSTATUS